Eerste generatie

Jan Hage

Opa Jan begon in 1951 met een op de pof gekochte Allis Chalmer tractor. Van de ene dag op de andere gooide Jan, op dat moment in loondienst bij de ruilverkaveling, de schop weg. Op de fiets toog hij naar Bergen op Zoom, om daar de trein te nemen naar Goes. Bij Schipper, destijds een vooraanstaand mechanisatiebedrijf, deed hij zaken. Mooi dat opa Jan met het koopcontract van de Allis Chalmer terug kwam. Het bedrijf zat toen nog in de Deestraat, in de dorpskom van Poortvliet. Met de watersnoodramp van 1953 bewees de Allis Chalmer zijn waarde. Jan zette reizigers over, van Poortvliet naar het buurtschap het Ouwe Kerkhof en terug. De ramp en de verkaveling brachten voor Hage het nodige werk met zich mee.

Tweede generatie

Mart Hage

Grond verzetten, sleuven graven, buizen leggen voor drainage, de jonge Mart maakte het allemaal mee. In 1962 vertrok het bedrijf uit het dorp, naar de Hogeweg. De boomgaard ter plekke werd gerooid en vervangen door een loods. Zeeland krabbelde er bovenop, en loonbedrijf Hage groeide mee.

Het bietenvervoer naar de suikerfabriek in Brabantse Steenbergen zorgde voor nog meer wind in de zeilen. Aanvankelijk werkte Mart met zes andere broers in het bedrijf. Later werden dat er drie en uiteindelijk bleef hij alleen over. In de boerenwereld vond dezelfde ontwikkeling plaats, met de uitstoot van arbeidskrachten als gevolg van de zich snel ontwikkelende mechanisatie. Boeren kozen er ook steeds vaker voor om niet zelf de dure landbouwmachines aan te schaffen, precies dat gaf de aanzet tot verdere groei van het loonbedrijf. Toch raadde Mart het zijn zonen destijds af om in het bedrijf verder te gaan. Vier weken vakantie zit er nooit in. Vaak maak je lange dagen. Onregelmatig eten. Thuis moeten ze er ook achter staan.

Derde generatie

Jan Willem en Anja Hage, Kees en Nelleke Hage

Ondanks het negatieve advies kozen Jan Willem en Kees met volle overtuiging voor het bedrijf. In 1998 werd loonbedrijf Wielaard overgenomen, wat extra klanten betekende en de poort opende naar nieuwe markten als cichorei. Sinds 2000 zit het bedrijf op de huidige locatie, aan de Veerdijkseweg.

Ondanks de schaalvergroting in de landbouw en de onzekere prijsvorming van vrije producten kijken ze bij loonbedrijf Hage met vertrouwen naar de toekomst. De kwaliteit van het geleverde werk is voor het loonbedrijf de beste reclame. Duurzame relaties met de klant worden gekoesterd.

Persoonlijk contact met de klant is bij loonbedrijf Hage erg belangrijk. In onze markt draait het altijd om kwaliteit en vertrouwen. Men moet je het werk ook gunnen.

Gezonde bedrijfsvoering

Om de marktpositie te behouden en te versterken wordt door Hage voortdurend ingezet op het vergroten van de capaciteit en het verbeteren van kwaliteit. Een gezonde bedrijfsvoering staat voorop. Een groot deel van de winst wordt terug geïnvesteerd in het bedrijf en de machines. Vaak gaat het om dure investeringen, met aardappelrooiers en bietenrooiers die bijvoorbeeld wel tot een half miljoen euro kosten!

Vertrouwen in de toekomst

Bij Hage zijn ze trots op hun cichoreirooier, die geheel in eigen beheer is doorontwikkeld. Een geslaagd voorbeeld van productverbetering. Binnen ons bedrijf is de nodige kennis verzameld, zodat vrijwel alle reparaties in de eigen werkplaats of op locatie kunnen worden uitgevoerd.

Ondanks de schaalvergroting in de landbouw en de onzekere prijsvorming van vrije producten kijken we met vertrouwen naar de toekomst.